வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
SM மறுமண தகவல் மையதில் இன்றைய தேதியில் எங்களிடம் உள்ள மொத்த மறுமண பதிவு வரன்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மறுமணத்தை ஏற்றுக் கொள்ள கூடிய திருமணம் ஆகாத முதல் மண பதிவு வரன்களின் எண்ணிக்கை விவரங்களை கீழே கொடுத்துள்ளோம்

எங்களிடம் உள்ள மொத்த மறுமணம் பதிவு வரன்களின் விபரங்கள்

}
17931

ஆண் - 7868

 

பெண் - 10063

 
வரவேற்கிறோம்
SM திருமண சேவை & தகவல் மையம் உங்களை வரவேற்கிறது. 17 ஆண்டுகாளமாக சேவையாற்றி வருகிறது.
 
  பதிவு கட்டணம் இலவசம்.
 
  முழு முகவரி மற்றும் போன் நம்பர் கொடுக்கப்படும்
 
  வேறு எந்த மறைமுக கட்டணமும் கிடையாது
 
 
இலவச தேடல்
 
வயது  : 
 முதல்   வரை
 
மதம்  : 
 
இனம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
 
 
 
பதிவு எண்
 
பதிவு எண்  : 
 
 
 
வரன் பதிவு செய்ய
பெயர்*      
 
பாலினம்*  
ஆண் பெண்
 
பிறந்த தேதி*  
 
மதம்*  
 
இனம்*  
 
தொலைபேசி*  
 
இமெயில்  
 
போட்டோ  
 
ஜாதகம்  
 
 
 
 
மணமக்கள் நேர்முகமாக இரு குடும்பத்தாருடன் பேசி திருமணம் முடித்து வைக்கப்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு
R.S.ஜெயகுமாரசாமி ஜோதிடர்
99945 34007, 89037 14007
 
 
 • கவுண்டர்கள்
  ஆண்5524பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • நாடார்கள்
  ஆண்1408பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • கிறிஸ்தவர்கள்
  ஆண்939பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பிள்ளைமார்கள்
  ஆண்760பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மறவர்கள்
  ஆண்599பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பள்ளர்கள்
  ஆண்669பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • அகமுடையார்கள்
  ஆண்535பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • செட்டியார்கள்
  ஆண்946பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பறையர்கள்
  ஆண்460பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மருத்துவர்கள்
  ஆண்555பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • நாயுடுகள்
  ஆண்507பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மூப்பனார்கள்
  ஆண்457பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மணியகாரர்கள்
  ஆண்518பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • வண்ணியர்கள்
  ஆண்424பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • முதலியார்கள்
  ஆண்421பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பிராமனர்கள்
  ஆண்397பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • குலாலர்கள்
  ஆண்535பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • ஆசாரிகள்
  ஆண்313பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • கள்ளர்கள்
  ஆண்248பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • யாதவர்கள்
  ஆண்264பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • ஆண்284பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • சேனைத்தலைவர்கள்
  ஆண்250பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பிரமலைக்கள்ளர்கள்
  ஆண்123பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • நாயக்கர்கள்
  ஆண்177பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • ரா[pக்கள்
  ஆண்154பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • அருந்ததியர்கள்
  ஆண்106பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • ரெட்டியர்கள்
  ஆண்48பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • போயர்கள்
  ஆண்56பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • பண்டாரம்
  ஆண்58பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்
  ஆண்34பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • உடையார்கள்
  ஆண்35பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • வண்ணார்கள்
  ஆண்29பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • நாயர்கள்
  ஆண்22பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)
  ஆண்15பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மற்ற[hதிகள்
  ஆண்7பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • [hதிதடையில்லை
  ஆண்7பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • வள்ளுவர்கள்
  ஆண்7பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • மீனவர்கள்
  ஆண்14பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • கீரமணிகள்
  ஆண்5பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • கம்பர்கள்
  ஆண்4பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • கருனிகர்கள்
  ஆண்4பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • சௌராஸ்டிரார்கள்
  ஆண்3பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • குறவர்கள்
  ஆண்1பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது
 • இன்கம்ப்ளிட்டேட்டாஸ்
  ஆண்2பெண்
  அனைத்து உட்பிரிவையும் உள்ளடக்கியது