வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 299
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
J. கீர்த்தி n[யசங்கர் பதிவு எண் - 17831 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  கடலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE EEE
வேலை  :  பிரிபரிங் கவர்ண்ட்மென்ட் எக்[hம்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. லெட்சுமி பதிவு எண் - 8165 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-12-1986
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  எரசக்க நாயக்கனூர்
பூர்விகம்  :  எரசக்க நாயக்கனூர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC,M.BA,ADCA MASTERS
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சசிகலா பதிவு எண் - 8121 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-03-1997
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. அம்பிகா பதிவு எண் - 7936 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-05-1987
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BBA
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அன்னலெட்சுமி பதிவு எண் - 3073 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-09-1982
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,MPHIL
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. வினிதா பதிவு எண் - 7937 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-07-1997
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  முசிறி
பூர்விகம்  :  முசிறி
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. மணிமேகலை பதிவு எண் - 7938 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-10-1986
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA.,B.ED.,
வேலை  :  டீச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  :  7000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. செல்வாம்பிகை பதிவு எண் - 7939 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-02-1992
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  திருவாருர்
பூர்விகம்  :  திருவாருர்;
 
கல்வி தகுதி  :  MSC, B.ED
வேலை  :  டீச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. [Pவா பதிவு எண் - 7940 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-09-1994
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  7000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. அனுசுயா பதிவு எண் - 7941 மூப்பனார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-07-1988
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  அன்டர்காடு
பூர்விகம்  :  அன்டர்காடு
 
கல்வி தகுதி  :  M. PHIL
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last