வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 158
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
P. வெங்கடகிரு;ணன் பதிவு எண் - 2598 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-02-1982
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BA BL
வேலை  :  அட்வகேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  40,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. முத்துகிருஸ்ணன் பதிவு எண் - 9770 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1989
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  b.tech cvl
வேலை  :  இன்போசிஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. முத்தமிழ்செல்வன் பதிவு எண் - 10538 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-07-1989
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  கோட்^ர்
பூர்விகம்  :  திருவாரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  dme
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. சிவக்குமார் பதிவு எண் - 10539 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-02-1987
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  லால்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  bsc mba
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  60000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. கிசோர்குமார் பதிவு எண் - 10540 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-11-1991
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பிரபு பதிவு எண் - 9773 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1988
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  b.tech
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சுரேந்தர் பதிவு எண் - 10541 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-12-1987
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  be eee
வேலை  :  இன்[pனியர் ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  100000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பிரபாகரன் பதிவு எண் - 9774 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-02-1990
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  திருவாரூர்
பூர்விகம்  :  திருவாரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  dip
வேலை  :  சூப்பர்வைசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  60000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
KP. பெரியண்ணன் பதிவு எண் - 10542 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-01-1979
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  bsc communication
வேலை  :  மார்க்கெட்டிங் மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. பிரவீன்ரா[; பதிவு எண் - 9775 மூப்பனார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-07-1991
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last