வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 163
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
J. சரோ[h சாந்தகுமாரி பதிவு எண் - 3738  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-12-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  BPT(M.I.A.P)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சத்யாதேவி பதிவு எண் - 341  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-02-1994
நட்சத்திரம்  :  உத்திரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  சிவகங்கை
பூர்விகம்  :  தேவன்கோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  MCA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. மேகதாலினி பிரியதர்ஸினி பதிவு எண் - 17087  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-10-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE)
வேலை  :  சாவ்ட்வேர் இன்ஐpனியர் (டி.சி.எஸ்)
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பியு+லா nஐனிவர் பதிவு எண் - 17046  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-09-1990
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  சிங்கப்ப+ர்
பூர்விகம்  :  -
 
கல்வி தகுதி  :  diploma in customer relationship and service manag
வேலை  :  குடியேற்ற அதிகாரி
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. பிரியா பிரசில்லா பதிவு எண் - 16369  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  06-12-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. அசாமிராணி பதிவு எண் - 6914  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-11-1983
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  துவரங்காடு
 
கல்வி தகுதி  :  Dip
வேலை  :  பிரிடிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. [ரின் பிரான்சி பதிவு எண் - 6917  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-06-1981
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சிவகங்கை
பூர்விகம்  :  காரைக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  MCA
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  80000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. மேரிஸ்டெல்லா பதிவு எண் - 3079  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-07-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  அரக்கோணம்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. நாகோமி நிர்மலா பதிவு எண் - 6920  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-06-1982
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  பு+ந்தவள்ளி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பேனி
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பிரேமா தமிழரசி பதிவு எண் - 3081  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-04-1972
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MA,BED
வேலை  :  அரசு ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  43000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last