வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 25
First  Previous   1 2 3   Next Last
 
A. அருண்வித்யா பதிவு எண் - 7696 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1991
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  கோயம்புத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC
வேலை  :  நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  50,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. சுவேதா பதிவு எண் - 7470 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  14-11-1994
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. [முனாராணி பதிவு எண் - 2874 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-04-1980
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  டெய்லரிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  8000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
p. கிரு;ணகுமாரி பதிவு எண் - 7761 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-03-1995
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  பரமக்குடி
பூர்விகம்  :  ராமநாதபுரம
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  அரசு பணி
வருமானம்(மாதம்)  :  13,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. தமிழரசி பதிவு எண் - 3425 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  -  16வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  19-10-1977
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  DIp
வேலை  :  சொந்த பியுட்டி பார்லர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. தனு[h பதிவு எண் - 4734 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-10-1995
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC(Maths)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
PKS. ஸ்வர்ணபிரபா பதிவு எண் - 7307 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-07-1987
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  கரூர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS
வேலை  :  -
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சந்தியா பதிவு எண் - 4792 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  24-02-1994
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH
வேலை  :  சாப்ட்வேர்இஞ்சினீயர்
வருமானம்(மாதம்)  :  800000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கீதா பதிவு எண் - 3001 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  -  16வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  18-01-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  சாப்ட்வேர் ஆபிசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஸ்ரீசந்தோசினி தேவி பதிவு எண் - 4793 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  பெண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1991
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  சாப்ட்வேர்இஞ்சினீயர்
வருமானம்(மாதம்)  :  500000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3   Next Last