வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 9
First  Previous   1   Next Last
 
H. திருவேல்முருகன் பதிவு எண் - 7468 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  01-12-1994
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.E,MBA
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. விஸால்ரா[; பதிவு எண் - 3894 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  01-07-1973
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC.MBA
வேலை  :  ஹெச்.ஆர்
வருமானம்(மாதம்)  :  100000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மணிகண்டன் பதிவு எண் - 5235 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  07-10-1991
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  பொள்ளாச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BBM
வேலை  :  மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  32000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ரவிக்குமார் பதிவு எண் - 3225 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  03-12-1980
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சுரேந்திரன் பதிவு எண் - 155 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  16வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  25-10-1988
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  முனிசிபாலிட்டி
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. சுரேஸ்குமார் பதிவு எண் - 4534 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  16வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  15-11-1988
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  பவர் டேபிள் கான்ராக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. ராமன் பதிவு எண் - 187 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  02-03-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  Below 10th
வேலை  :  பிஸ்னஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வேணுகோபால் பதிவு எண் - 2247 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  16வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  20-06-1974
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  கோயமுத்தூர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  லக்;மி nமின் ஒர்க் எல் எம் டபில்யு
வருமானம்(மாதம்)  :  45000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பாபு பதிவு எண் - 1262 24மனைதெலுங்குசெட்டியார்கள்  -  ஆண்  -  8வீடு
 
பிறந்த தேதி  :  03-07-1989
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last