வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 13
First  Previous   1 2   Next Last
 
C.H.. தில்சத்பேகம் பதிவு எண் - 17153 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  குனியமுத்தூர்
பூர்விகம்  :  குனியமுத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.Ed
வேலை  :  ப்ரோபசர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஆஸி/பா பதிவு எண் - 16921 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-06-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கிருஸ்ணகிரி
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BAMS
வேலை  :  ஆயுர்வேத டாக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
H. ஹாசினா பானு பதிவு எண் - 16922 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-09-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  M.PHIL
வேலை  :  கவர்ன்மெண்ட் நிரந்தர வேலை
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
MJ . யாஸ்மீன்பர்ஹா பதிவு எண் - 16923 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-2000
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE (MEDICAL (BIO MEDICAL )
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
U. நிஹால் கோசியா பதிவு எண் - 16996 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-08-2000
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC., MSC.,
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சாகீம் பானு பதிவு எண் - 16997 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-07-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BSC., B.ED
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. ஆபிதா பானு பதிவு எண் - 16998 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-05-1980
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சர்மிளாபானு பதிவு எண் - 17113 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-12-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  பழனி
பூர்விகம்  :  பழனி
 
கல்வி தகுதி  :  D.TED
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மும்தா[; பதிவு எண் - 17117 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-05-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  வேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  ரயில்வே
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. யர்மின்நாசிம்பேகம் பதிவு எண் - 17118 முஸ்லீம்(இஸ்லாமியர்கள்)  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-06-1975
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திண்டுகல்
பூர்விகம்  :  திண்டுகல்
 
கல்வி தகுதி  :  Mphil
வேலை  :  கவர்மெண்ட் அபிசர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last