வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 261
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
R. ஏஞ்சலின் பீரித்தி பதிவு எண் - 17876 முதலியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  31-07-1980
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC.,M.Phil.,PH.D
வேலை  :  அசிஸ்டன்ட் புரோபசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. தெபோரத் பதிவு எண் - 17749 முதலியார்கள்  -  பெண்  -  கைக்கோலர்முதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  24-01-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  B Sc, MSW ,MA (History)
வேலை  :  என்[pஒ
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. [Pலி பதிவு எண் - 17592 முதலியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-02-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  காரைக்குடி
பூர்விகம்  :  சிவகங்கை
 
கல்வி தகுதி  :  doctor
வேலை  :  பிசியோதேரபிஸ்ட்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சௌமியா பதிவு எண் - 423 முதலியார்கள்  -  பெண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  06-02-1997
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM(ca)
வேலை  :  ஐடி கம்பேனி
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. சசிரேகா பதிவு எண் - 16542 முதலியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-08-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  காஞ்சிகோவில்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM (CA)
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. ரஞ்சனி பதிவு எண் - 16363 முதலியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-11-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MBA., Mphil
வேலை  :  அசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  2,40,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. நித்யா பதிவு எண் - 13271 முதலியார்கள்  -  பெண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  04-01-1989
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  குறிப்பிடவில்லை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  35000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. அபிராமி பதிவு எண் - 13568 முதலியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-11-1987
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  திருவாரூர்
பூர்விகம்  :  திருவாரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  -
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. n[யப்பிரியா பதிவு எண் - 15616 முதலியார்கள்  -  பெண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  24-06-1986
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  காஞ்சிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. விமலா பதிவு எண் - 13313 முதலியார்கள்  -  பெண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  14-10-1987
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BA BED
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last