வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 158
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. பரமேஸ்வரன் பதிவு எண் - 3772 முதலியார்கள்  -  ஆண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  24-11-1976
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  DME,PRO-E,Auto CAD
வேலை  :  சி.ஏ.டி.டிசைனர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஸ்ரீ ராகேஸ் பதிவு எண் - 16169 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-05-1996
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  கும்பகோணம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  12TH
வேலை  :  டெக்னிசன் கிராப்ட்மேன்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கார்த்தி(எ)n[யக்குமார் பதிவு எண் - 16044 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-11-1991
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  சென்னிமலை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  மார்கெட்டிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. பிரபு எ குழந்தைசாமி பதிவு எண் - 12644 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-11-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  சிப்காட்
வருமானம்(மாதம்)  :  8500
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சங்கர் பதிவு எண் - 12642 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-06-1986
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  ba b ed d.ted
வேலை  :  ஆசிரியர் அரசு
வருமானம்(மாதம்)  :  16000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. ஆறுமுகம் பதிவு எண் - 12632 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-05-1984
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  பாலக்காடு
பூர்விகம்  :  பாலக்காடு
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. குமரன் பதிவு எண் - 4836 முதலியார்கள்  -  ஆண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  16-05-1982
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  DME
வேலை  :  சூப்பர்வைசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. பாலா[p பதிவு எண் - 11776 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-11-1983
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  மினரல்வாட்டர் சப்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. பாஸ்கரன் பதிவு எண் - 12289 முதலியார்கள்  -  ஆண்  -  செங்குந்தமுதலியார்
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1983
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  வேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  உண்டு
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. n[யக்குமார் பதிவு எண் - 11778 முதலியார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-04-1986
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  சொந்தபட்டறை
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last