வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 111
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
K. அருள்குமார் பதிவு எண் - 4271 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  13-11-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  இருப்பாளி மூலக்கடை
பூர்விகம்  :  இருப்பாளிமூலக்கடை
 
கல்வி தகுதி  :  BSC cs
வேலை  :  வெட்டிங்ஆல்பம் டிசைனர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கிருபா பதிவு எண் - 3737 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-09-1993
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  பரமக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  DME
வேலை  :  சொந்த தொழில் மரக்கடை
வருமானம்(மாதம்)  :  35000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. முத்துகுமார் பதிவு எண் - 3735 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  18-02-1994
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  UG
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மனோ[; பதிவு எண் - 962 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  16-08-1989
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  DECE
வேலை  :  காஸ்டமர் எக்சிகியுட்வ்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கார்ததிக்; பதிவு எண் - 961 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  21-05-1989
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM(CA)
வேலை  :  சிஸ்டம் ஓர்க்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. பிரசன்னகாளிதாஸ் பதிவு எண் - 960 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  13-05-1984
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  சிவகங்கை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  செயின் செய்கிற வேலை
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. வடிவேல்முருகன் பதிவு எண் - 958 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  -  தமிழ்ஆசாரி
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1983
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  சிவகங்கை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  நகை தொழில்
வருமானம்(மாதம்)  :  25,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. அனீஸ் பதிவு எண் - 16912 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-12-1997
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  M.TECH
வேலை  :  சொந்தத்தொழில்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வி[யகுமார் பதிவு எண் - 12446 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-02-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  300000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சதீஸ்குமார் பதிவு எண் - 1030 ஆசாரிகள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-07-1988
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  SSLC
வேலை  :  வெல்டிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last