வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 29
First  Previous   1 2 3   Next Last
 
r. வனிதா பதிவு எண் - 5892 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-08-1995
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  சாப்ட்வோ
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மகேஸ்வரி பதிவு எண் - 9999 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-01-1990
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  bsc
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சுதா பதிவு எண் - 8465 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  31-03-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  me
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. ஆறுமுகம் பதிவு எண் - 8475 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-07-1993
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  கட்டிட மேசன்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. [hஸ்மின் பதிவு எண் - 17695 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-04-1984
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோபிச்செட்டிபாளையம்
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  B.A., B.ED
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பவித்ரா பதிவு எண் - 12843 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1997
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  கள்ளிப்பட்டி
பூர்விகம்  :  கோபிசெட்டிபாளையம்
 
கல்வி தகுதி  :  b.com ca
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சரஸ்வதி எ கார்த்திகா பதிவு எண் - 12848 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-01-1989
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  கோபி
பூர்விகம்  :  கோபிசெட்டிபாளையம்
 
கல்வி தகுதி  :  msc
வேலை  :  உண்டு
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. யோகம்மாள் பதிவு எண் - 3895 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-11-1985
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  சிவல் கான்ராக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
E. சக்திபவித்ரா பதிவு எண் - 12855 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-06-1994
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  கோபி
பூர்விகம்  :  கோபிசெட்டிபாளையம்
 
கல்வி தகுதி  :  dce
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சங்கீதா பதிவு எண் - 12856 போயர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-08-1991
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  dca
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3   Next Last