வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 121
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. நிவேதா பதிவு எண் - 11520 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-03-1996
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  be ece
வேலை  :  சிஸ்டம் இன்[pனிர்
வருமானம்(மாதம்)  :  3.2 lak
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வினோதினி பதிவு எண் - 4869 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-08-1994
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  தேனி
பூர்விகம்  :  பு+திபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  DTC
வேலை  :  டெய்லரிங் ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ரா[லெட்சுமி பதிவு எண் - 11529 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-12-1997
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  கடலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  b.tech
வேலை  :  சாப்ட்வேர் ப்ரபஸ்னல்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. யோகேஸ்வரி பதிவு எண் - 11530 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-12-1995
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  bsc
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. உசா பதிவு எண் - 11531 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-01-1996
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  ba
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. தீபா பதிவு எண் - 11532 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-10-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. அனு[h பதிவு எண் - 11533 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-08-1992
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  bams
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கல்யாணி சைல[h பதிவு எண் - 11534 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-12-1995
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  b e ece
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
k. மாரியம்மாள் பதிவு எண் - 11535 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-09-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  b.ed
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மகேஸ்வரி பதிவு எண் - 11536 சேனைத்தலைவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-12-1990
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  குறிப்பிடவில்லை
பூர்விகம்  :  தென்காசி
 
கல்வி தகுதி  :  m.phil com
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last