வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 127
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. வேலாயுதலிங்கரா[; பதிவு எண் - 11546 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-07-1987
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  dme
வேலை  :  இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  600000 per year
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ரமேஸ் பதிவு எண் - 11547 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-08-1991
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  தூத்துக்குடி
பூர்விகம்  :  தூத்தக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  be mba
வேலை  :  டெக்னிக்கல் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  125000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. உச்சிமகாளி முருகன் பதிவு எண் - 11548 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-02-1991
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  போத்தீஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. ராமசந்திரன் பதிவு எண் - 11549 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-04-1990
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  be cvl
வேலை  :  சிவில் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. மருதபாண்டியன் பதிவு எண் - 11550 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-02-1988
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  தர்மபுரி
பூர்விகம்  :  தர்மபுரி
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  3.4 lak
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. மாரிசெல்வம் பதிவு எண் - 11551 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-04-1986
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  சி டீ எஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  70000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. இசக்கிரா[ன் பதிவு எண் - 11552 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-10-1987
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  b.com mca
வேலை  :  [_னியர் கோ ஆடிட்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. பாலசுப்பிரமணியம் பதிவு எண் - 11553 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-05-1991
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  பொட்டல்புதூர்
பூர்விகம்  :  பொட்டல்புதூர்
 
கல்வி தகுதி  :  ITI hsc
வேலை  :  ஹோண்டா
வருமானம்(மாதம்)  :  11000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வெங்கடேசன் பதிவு எண் - 11554 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-06-1987
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  msc phd
வேலை  :  ஐடி
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கௌரி சங்கர் பதிவு எண் - 11555 சேனைத்தலைவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-05-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  :  திருவண்ணாமலை
 
கல்வி தகுதி  :  msc d ted hdca
வேலை  :  பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last