வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 6
First  Previous   1   Next Last
 
J. இன்பென்ட்சௌந்தரிn[னிபர் பதிவு எண் - 17920 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-08-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கன்னியாகுமரி
பூர்விகம்  :  கன்னியகுமாரி
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  அமோஸன்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. மகேஸ்வரி பதிவு எண் - 17900 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-04-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  குன்னூர்
பூர்விகம்  :  குன்னூர்
 
கல்வி தகுதி  :  staff nurshing
வேலை  :  நர்ஸ் கவர்மென்ட் ஹாஸ்பிடல்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. ஆலின் [pல்பா பதிவு எண் - 17894 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-03-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  வால்பாரை
பூர்விகம்  :  வால்பாரை
 
கல்வி தகுதி  :  MA.,M.ed
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. தெ/பில்லா பௌல் பதிவு எண் - 17683 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-08-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சிதாலபாக்கம்
பூர்விகம்  :  கன்யாகுமரி
 
கல்வி தகுதி  :  M.S (software engineering)
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  1.50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. ரோஸ்லின் மோனிகா பதிவு எண் - 17594 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-09-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  D.pharm
வேலை  :  ஈ காமர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. கிளாடீஸ்(கௌரி) பதிவு எண் - 17788 [hதிதடையில்லை  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-06-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  :  திருவண்ணாமலை
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  15,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last