வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 17
First  Previous   1 2   Next Last
 
M. ரகுவரன் பதிவு எண் - 11783 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  05-12-1988
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. வெங்கடேசன் பதிவு எண் - 11025 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-07-1990
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  திருத்துறைபு+ண்டி
பூர்விகம்  :  திருத்துறைபு+ண்டி
 
கல்வி தகுதி  :  dece
வேலை  :  மார்க்கெட்டிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  35000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. ரமேஸ் பதிவு எண் - 16678 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-10-1992
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. ரமேஸ் பதிவு எண் - 16679 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-10-1992
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. பு+விழ[யா பதிவு எண் - 11818 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-06-1991
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  not mrntion
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. மனோ[;குமார் பதிவு எண் - 15943 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-12-1992
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  சத்தியமங்கலம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  சொந்தத்தொழில்
வருமானம்(மாதம்)  :  35000 (PER MONTH)
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. முத்துகுமார் பதிவு எண் - 3663 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-07-1978
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  MA, Mphil
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  7,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. தீபன்ரா[; பதிவு எண் - 3665 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-03-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  நாமக்கல்
பூர்விகம்  :  நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  B.tech
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  35,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அருண்குமார் பதிவு எண் - 11884 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-05-1989
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  பெரம்பலூர்
பூர்விகம்  :  பெரம்பலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  me eee
வேலை  :  பேராசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. வி[யராகவன் பதிவு எண் - 11894 உடையார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-08-1985
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  துறையு+ர்
பூர்விகம்  :  துறையு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  உண்டு
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last