வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 18
First  Previous   1 2   Next Last
 
X. n[னித்ரெக்ஸ்லின் பதிவு எண் - 17889 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-08-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சிவகங்கா
பூர்விகம்  :  சிவகங்கா
 
கல்வி தகுதி  :  MA.,B.ED
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. N[பதா பதிவு எண் - 17785 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-07-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  பரமகுடி
பூர்விகம்  :  பரமகுடி
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS,MD
வேலை  :  டாக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. சுகந்தி பதிவு எண் - 16718 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-12-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  புதுக்கோட்டை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MSC
வேலை  :  பிலைவேட் லிமிட்டெட்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ரேவதி பதிவு எண் - 19 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-03-1985
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  வாலா[hபேட்டை
பூர்விகம்  :  காஞ்சிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  Dip in nurshing BA
வேலை  :  அன்னை தொழில் கல்லூரி
வருமானம்(மாதம்)  :  9000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ரேவதிபிரியா பதிவு எண் - 11805 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-05-1985
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  கடலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  be ITI
வேலை  :  ஐடி கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. [Pவிதா செலவி பதிவு எண் - 6694 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-10-1995
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  bsc nursing
வேலை  :  நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பு+ங்குழலி பதிவு எண் - 11817 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-08-1984
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சீபாடலர் பதிவு எண் - 6699 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-12-1997
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  mba
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சங்கீதா பதிவு எண் - 11819 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-08-1990
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  msc b ed
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. பிரியதர்சனி பதிவு எண் - 11824 உடையார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-06-1989
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last