வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 349
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
J. n[னிகா பதிவு எண் - 17935 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-11-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்;னை
 
கல்வி தகுதி  :  BE ECE
வேலை  :  ஏ.ஆர் அசோசியேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  35,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சரண்யா பதிவு எண் - 17931 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-08-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE (ECE)
வேலை  :  பிரைவேட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. பீரித்தி கோகுலன் பதிவு எண் - 17930 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-07-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  பேரம்பபு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  M.P.T.,(Ph.d)
வேலை  :  டாக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஊசா பதிவு எண் - 17915 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-05-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தூத்துக்குடி
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  B.sc nursing
வேலை  :  ஸ்டாப்நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. பீரித்தி பதிவு எண் - 17686 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-11-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  பண்ரூட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  BE (E&I)
வேலை  :  ஹச்ஆர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. காயத்திரி பதிவு எண் - 17912 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-01-1999
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  B.sc
வேலை  :  மெடிக்கல் கோடிங்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சோனியாஸாலினி பதிவு எண் - 17910 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-12-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  BCA.,B.ED
வேலை  :  மன்போர்ட் ஸ்$ல்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. காயத்திரி பதிவு எண் - 17909 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-09-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சித்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BA.,BED., D.TED
வேலை  :  கிளார்க் [pஎஸ்ஐ இவர்ட் ஸ்$ல்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சிந்து பதிவு எண் - 17906 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-06-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. எஸ்தர்மெஸியா பதிவு எண் - 17903 பறையர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-11-1999
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  டாடா மோட்டார்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last