வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 112
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
K. கனகா பதிவு எண் - 422 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-11-1991
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  கோவிலான்குளம்
பூர்விகம்  :  பாறைகட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM,MBA
வேலை  :  தனியார்
வருமானம்(மாதம்)  :  26000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பிரார்த்தனா பதிவு எண் - 16994 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-08-1997
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  உசிலம்பட்டி
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  -
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. சுதரினி பதிவு எண் - 1792 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-11-1984
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC(IT)
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. நித்யா பதிவு எண் - 1795 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-05-1991
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. [hனகி பதிவு எண் - 2310 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-12-1986
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ரம்யா பதிவு எண் - 2312 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-02-1990
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  தேனி
 
கல்வி தகுதி  :  BLIT,DTED
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. திவ்யபிரபா பதிவு எண் - 2314 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-08-1993
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BSc
வேலை  :  நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  12000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. வனிதா பதிவு எண் - 2316 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-10-1991
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BE,MBA
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  480000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. n[யசுதா பதிவு எண் - 2325 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-06-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MCA,PGCTT
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  26000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கார்த்திகை பிரியா பதிவு எண் - 2329 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-08-1991
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  முத்துபாண்டிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  BA,BED
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last