வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 11
First  Previous   1 2   Next Last
 
M. முத்தரசு பதிவு எண் - 951 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-03-1991
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  கீழக்குயில்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  BE.ME.PSNA
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. தங்கபாண்டி பதிவு எண் - 937 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-06-1986
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  திருமங்கலம்
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. பிரசன்னா பதிவு எண் - 7713 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-09-1987
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மணி பதிவு எண் - 4147 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-01-1967
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  பானிபு+ரி கடை
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. சிவக்குமார் பதிவு எண் - 1111 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-05-1986
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  பழனியம்;பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM
வேலை  :  பனியன் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சின்னமுத்து பதிவு எண் - 645 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-03-1987
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதிப்பனுர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE.civil
வேலை  :  பில்டிங் கான்ராக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  30,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. மணிகண்டன் பதிவு எண் - 650 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-01-1991
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  கருமாத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.TECH
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. பிரபாகரன் பதிவு எண் - 13718 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-08-1991
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  உசிலம்பட்டி
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  M.B.B.S
வேலை  :  டாக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ரா[சேகரன் பதிவு எண் - 1212 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  06-01-1988
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  உசிலம்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  D.C.A.
வேலை  :  மதுரை மாநகராட்சி பீல்டு ஆபீஸர்
வருமானம்(மாதம்)  :  12000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. அறிவழகன் பதிவு எண் - 247 பிரமலைக்கள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-05-1981
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  சின்னாலப்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  9th
வேலை  :  ஸ்வீ;ட்ஸ்கடை(சொந்தம்)
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last