வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 212
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. அக்ஸயா பதிவு எண் - 16984 பிராமனர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-04-1999
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  m.com
வேலை  :  எக்சிக்யு+ட்டிவ் பைனான்சியல்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. [னனி பதிவு எண் - 16976 பிராமனர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-12-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MSC
வேலை  :  அசிஸ்டென்ட் எடிட்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  55000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. [னனி பதிவு எண் - 16974 பிராமனர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-05-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மைலாப்பு+ர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  graduate in physycology and journalist
வேலை  :  பிரைவேட் லிமிட்டெட்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. பவானி பதிவு எண் - 12997 பிராமனர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-06-1996
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. வி[யலெட்சுமி பதிவு எண் - 2816 பிராமனர்கள்  -  பெண்  -  தெலுங்குபிராமின்ஸ்
 
பிறந்த தேதி  :  10-05-1974
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
.. Pலா பதிவு எண் - 3086 பிராமனர்கள்  -  பெண்  -  ஐயர்
 
பிறந்த தேதி  :  23-04-1972
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MA,BED
வேலை  :  தனியார் ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. புவனேஸ்வரி பதிவு எண் - 2838 பிராமனர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-08-1982
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  கே.வி.பி.பேங்க்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. ஸ்ரீபிரியா பதிவு எண் - 2839 பிராமனர்கள்  -  பெண்  -  தமிழ்பிராமின்ஸ்
 
பிறந்த தேதி  :  17-08-1977
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  BE,MBA
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  120000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பவித்ரா பதிவு எண் - 4384 பிராமனர்கள்  -  பெண்  -  ஐயர்
 
பிறந்த தேதி  :  21-08-1991
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  தர்மபுரி
பூர்விகம்  :  தர்மபுரி
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. நித்யலெட்சுமி பதிவு எண் - 4385 பிராமனர்கள்  -  பெண்  -  ஐயர்
 
பிறந்த தேதி  :  07-08-1985
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  கேரளா
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last