வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 207
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. சந்தேர் பதிவு எண் - 17605 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-04-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மயிலாடுதுரை
பூர்விகம்  :  மயிலாடுதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  P.Tech
வேலை  :  புரா[ட்க் இன்சினியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  1,50,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. அசோக்குமார் பதிவு எண் - 17336 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-04-1982
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  வெல்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பாரதிகண்ணன் பதிவு எண் - 3752 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-10-1988
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MA,BED
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. ரமேஸ் பதிவு எண் - 3712 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-03-1976
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  தேனி
பூர்விகம்  :  தேனி
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  டிரைவர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. செந்தில்குமார் பதிவு எண் - 953 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  -  சைவபிள்ளைமார்
 
பிறந்த தேதி  :  01-11-1984
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  செல்லூர்(மதுரை)
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  சேல்ஸ்மேன்
வருமானம்(மாதம்)  :  17000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. கார்த்திகேயன் பதிவு எண் - 950 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-04-1989
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC
வேலை  :  எம்.என்.சி
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. லோகமாதவன் பதிவு எண் - 946 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-10-1989
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  ஆத்தூர்
பூர்விகம்  :  வாடிப்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  B.TECH
வேலை  :  எல்.டி
வருமானம்(மாதம்)  :  15,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. பாலமுருகன் பதிவு எண் - 936 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-05-1984
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. முருகானந்தம் பதிவு எண் - 933 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-08-1987
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BSC(CS)
வேலை  :  சொந்த ஆட்டோ
வருமானம்(மாதம்)  :  25,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. திருப்பதி பதிவு எண் - 930 பிள்ளைமார்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-09-1991
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  வாடிப்பட்டி
பூர்விகம்  :  முடுவார்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM(CA)
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last