வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 545
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
R . ரம்யா பதிவு எண் - 17631 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-01-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  B.E.,
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. புங்குழளி பதிவு எண் - 3730 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-11-1989
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE)
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. தனலெட்சுமி பதிவு எண் - 433 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-06-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA(MUSIC)
வேலை  :  தனியார்பள்ளி
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
C. சிர்மலாn[பகனி பதிவு எண் - 432 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-05-1981
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதரை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. கௌரி மனோகரி பதிவு எண் - 431 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-05-1981
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சித்திகா(எ)சித்ரா பதிவு எண் - 430 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-05-1996
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  திருப்புவனம்
பூர்விகம்  :  திருப்புவனம்
 
கல்வி தகுதி  :  MCOM,HDCA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. சங்கீதா பதிவு எண் - 429 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-03-1996
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  திண்டுக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  BSC
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. பிரியதர்pனி பதிவு எண் - 421 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-07-1988
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  சிவகங்கை
பூர்விகம்  :  சிவகங்கை
 
கல்வி தகுதி  :  B.LIt,Lab Technician
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. காயததிரி பதிவு எண் - 419 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-10-1977
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  உசிலம்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM,PGDCA
வேலை  :  சொந்தமாக மெடிக்கல் hப்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. மீனாட்சி பதிவு எண் - 335 பிள்ளைமார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-04-1991
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC(MATHS)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last