வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 525
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. மௌனிகா பு+யுலா பதிவு எண் - 17922 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-12-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திண்டுக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  5,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. கெரேஸ் பெர்சியாள் பதிவு எண் - 17905 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-09-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவுர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவுர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE (aeronautical)
வேலை  :  டிசைனிங் என்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  5.5 PA
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கிரேஸ்மேரி பதிவு எண் - 17888 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-02-1999
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  காரைக்குடி
பூர்விகம்  :  காரைக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  BE(CSE)
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்சினியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  60,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. ஸ்டெல்லாபௌலின் பதிவு எண் - 17796 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-03-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  B.sc
வேலை  :  ஐடி
வருமானம்(மாதம்)  :  80,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. தீபிகா ஐPலி பதிவு எண் - 17065 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-12-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE(EEE)
வேலை  :  ஐடி கன்சல்டண்ட்
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. அனிதா பதிவு எண் - 3744 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-01-1985
நட்சத்திரம்  :  உத்திரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MCOM,MPHIL,BED
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. லாவன்யா பதிவு எண் - 3743 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-05-1983
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  டெய்லர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. அகிலாண்டேஸ்வரி பதிவு எண் - 3740 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-12-1994
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BSc
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  6000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. பிரித்தி பதிவு எண் - 3734 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-11-1992
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கரூர்
பூர்விகம்  :  கரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE,MBA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
Dr.M. பத்மபிரியா பதிவு எண் - 3733 பள்ளர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-12-1988
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS,DGO
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last