வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 141
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
T. சதீஸ்குமார் பதிவு எண் - 3755 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-05-1989
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE(Mech)
வேலை  :  மினிஸ்டிரி ஆப் டிபன்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  600000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. லோகேஸ் பதிவு எண் - 3754 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-03-1988
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH(IT)
வேலை  :  நெட்ஓர்க் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  600000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. பாரத் பதிவு எண் - 3751 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-06-1986
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE)
வேலை  :  இன்[pனியர்(மாருதி சிமென்ட்ஸ்)
வருமானம்(மாதம்)  :  45000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. அசோக்குமார் பதிவு எண் - 3750 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-04-1989
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  ME
வேலை  :  பிரைவேட்(வாப்கோ இந்தியா பிரைவேட்)
வருமானம்(மாதம்)  :  60000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. செல்வகுமார் பதிவு எண் - 3747 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-01-1986
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  திண்டுக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  UG
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ரகுபதி பதிவு எண் - 3746 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-05-1975
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  Bsc,MA,BED,MPED,MSC,MPHIL,PDCY,PGDFM
வேலை  :  துணை பேராசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. கோகுல் பதிவு எண் - 3745 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-06-1994
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  பொள்ளாச்சி
பூர்விகம்  :  பொள்ளாச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  பைனான்ஸ்(ம)டிராவல்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. வாசுதேவன் பதிவு எண் - 3741 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-12-1986
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. வி[யதினகர் பதிவு எண் - 3736 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-09-1986
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE,MBA
வேலை  :  பேங்க் ஆப் இந்தியா
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ரமேஸ்குமார் பதிவு எண் - 3724 பள்ளர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-06-1985
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC(IT)
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  1200000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last