வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 26
First  Previous   1 2 3   Next Last
 
m. லதா மகேஸ்வரி பதிவு எண் - 5891 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  31-01-1982
நட்சத்திரம்  :  அஸ்வினி
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  ma
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  9000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. மாரிலெட்சுமி பதிவு எண் - 261 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-06-1996
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  ரா[பாளையம்
பூர்விகம்  :  ரா[பாளையம்
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. மகாலட்சுமி பதிவு எண் - 17176 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-08-1999
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ரஞ்சிதா பதிவு எண் - 13598 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1996
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  நாமக்கல்
பூர்விகம்  :  நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  DIPLOMO
வேலை  :  நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. நந்தினி பதிவு எண் - 2603 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-10-1989
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  ஐ.டி. கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. புவனேஸ்வரி பதிவு எண் - 2605 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-01-1982
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. கார்த்திகா பதிவு எண் - 2607 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-11-1989
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  நெல்லை
பூர்விகம்  :  திருவேங்கடம்
 
கல்வி தகுதி  :  MCA
வேலை  :  கம்யு+ட்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சுபரினி பதிவு எண் - 2609 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-02-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  இ;.பி. (அரசுபணி)
வருமானம்(மாதம்)  :  30,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சாரதா பதிவு எண் - 2611 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-10-1991
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  ME
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. நாகேஸ்வரி பதிவு எண் - 3125 பண்டாரம்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-08-1993
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3   Next Last