வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 299
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
M. ஏர்ரமமாள்(எ)சசிரேகா பதிவு எண் - 343 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1991
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  அக்கவுண்டன்ட் சென்டரல்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. ரம்யா பதிவு எண் - 337 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  09-12-1993
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  தேனி
பூர்விகம்  :  தேனி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஹரிண்யா பதிவு எண் - 16919 நாயுடுகள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  16-12-1997
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  M.PHARMACY
வேலை  :  நிரந்தர வேலை
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. நிவேதிதா பதிவு எண் - 16481 நாயுடுகள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-09-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM.,(COM.Application).,Diploma in Tailoring
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அபர்னா பதிவு எண் - 16426 நாயுடுகள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-05-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE.,(ECE)
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. ரம்யா பதிவு எண் - 13268 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  14-03-1990
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  வெங்கடாபுரம்
பூர்விகம்  :  வெங்கடாபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  bba ca
வேலை  :  டீம் லீடர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. புவனேஸ்வரி பதிவு எண் - 1793 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  31-01-1994
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. வி[யலெட்சுமி பதிவு எண் - 3074 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  09-03-1984
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,MPHIL
வேலை  :  லெக்சரர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. புவனேஸ்வரி பதிவு எண் - 10242 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  02-05-1989
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சரண்யா பதிவு எண் - 13315 நாயுடுகள்  -  பெண்  -  கவுராநாயுடு
 
பிறந்த தேதி  :  19-01-1994
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BSC MSC M.phil
வேலை  :  அஸிஸ்டண்ட் பேராசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last