வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 7
First  Previous   1   Next Last
 
A. ஹரீஸ் பதிவு எண் - 11779 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-03-1992
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  ITI
வேலை  :  உண்டு
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A.R. சு[pத்குமார் பதிவு எண் - 16205 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-06-1987
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE.,CIVIL
வேலை  :  என்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  1.60000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. விக்டர் குழந்தைரா[; பதிவு எண் - 4203 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-12-1982
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  பாலக்காடு
பூர்விகம்  :  பாலக்காடு
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  சீனியர் டெக்னிசியன்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
s. அகிலாநஸ்ரீன் பதிவு எண் - 7584 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-06-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மானாமதுரை
பூர்விகம்  :  மானாமதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  B.TECH
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
H. நூருள்ரிபாயா பதிவு எண் - 7586 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-01-1981
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  பனைக்குளம் ராம்நாட்
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC
வேலை  :  இல்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  no
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. ரினேஸா பரக்கத் பதிவு எண் - 7587 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-03-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  மேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC, B.ED
வேலை  :  கணினி இயக்குபவர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S.M. கணேசமூர்த்தி பதிவு எண் - 4015 நாயர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-08-1989
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  சத்தியமங்கலம்
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last