வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 841
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. கேத்ஸியா(சுஸ்மிதா) பதிவு எண் - 17786 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-09-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  M.Sc.,B.ed
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. ஹோ[ன்ரிச்சிரோஸ் பதிவு எண் - 17914 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-06-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  நாகர்கோவில்
பூர்விகம்  :  நாகர்கோவில்
 
கல்வி தகுதி  :  B.Tech.,MS food science
வேலை  :  புட் சேப்டி குவாலிட்டி அஸ்சுரன்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. n[யசீலி பதிவு எண் - 17721 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-12-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  பாண்டிச்சேரி
பூர்விகம்  :  காரைக்கால்
 
கல்வி தகுதி  :  diplomo in G.N.M
வேலை  :  நர்ஸிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. [hன்சி[hர்மைக்கல் பதிவு எண் - 17899 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  31-08-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  [Pனியர் ட்ராப்டிங் மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. தெபொரா பதிவு எண் - 17892 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-05-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  விழுப்புரம்
பூர்விகம்  :  விழுப்புரம்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  மினிஸ்ரி
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அனிதா பதிவு எண் - 17886 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-07-1993
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  17,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. பெர்லின்சில்வியா பதிவு எண் - 17861 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-04-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி;
 
கல்வி தகுதி  :  MSC
வேலை  :  ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. n[பசூர்யா பதிவு எண் - 17858 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-07-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  வேலகுடி
 
கல்வி தகுதி  :  M.Pharm
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
Y. அனிதாமேரி பதிவு எண் - 17832 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-09-1989
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  செங்கல்பட்டு
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  M.SC.,B.ED
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. தேகில்லாஇவான் பதிவு எண் - 17823 நாடார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  நாகர்கோவில்
பூர்விகம்  :  நாகர்கோவில்
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS
வேலை  :  டாக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last