வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 3331
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
G. ரமே; பதிவு எண் - 14983 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1991
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  கோயம்பத்தூர்
பூர்விகம்  :  செகுடந்தாளி
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM.,
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. பு+ர்ணசந்திரன் பதிவு எண் - 14614 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  28-09-1990
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  வேலாயுதம்பாளையம்
 
கல்வி தகுதி  :  B.com CS
வேலை  :  டிராண்ஸ்போட்;
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. கோகுல் பதிவு எண் - 14612 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  27-11-1988
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  அவினாசி
 
கல்வி தகுதி  :  BBA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  2,00,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
r. சௌந்திரரா[ன் பதிவு எண் - 5879 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  01-06-1989
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  திருப்ப+h
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  வெப் டெவலப்பர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சதீஸ்குமார் பதிவு எண் - 4283 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  03-07-1983
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பழனிவேல் பதிவு எண் - 4282 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  21-11-1981
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  நாமக்கல்
பூர்விகம்  :  ராசிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. சத்தியமூர்த்தி பதிவு எண் - 4281 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  10-05-1988
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஊத்துக்குளி
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  கம்பேனி
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. பெரியசாமி பதிவு எண் - 4280 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  03-12-1980
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஊத்துக்குளி
 
கல்வி தகுதி  :  MCOM
வேலை  :  கம்பேனி மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சண்முகசுந்தரம் பதிவு எண் - 4279 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  26-12-1975
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  காங்கேயம்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சிவபாலன் பதிவு எண் - 4278 கவுண்டர்கள்  -  ஆண்  -  கொங்குவேளாளக்கவுண்டர்
 
பிறந்த தேதி  :  27-10-1980
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  நீலம்பு+ர்
பூர்விகம்  :  நீலம்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  பவுண்டரி
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last