வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 3
First  Previous   1   Next Last
 
P. அஸ்வினி பதிவு எண் - 131 கருனிகர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-03-1996
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  சததியமங்கலம்
 
கல்வி தகுதி  :  Diploma
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. பார்வதி பதிவு எண் - 1705 கருனிகர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-10-1992
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  :  தௌ;ளார்
 
கல்வி தகுதி  :  M.SC.,M.phil.,
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. வசந்தி பதிவு எண் - 3813 கருனிகர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-10-1992
நட்சத்திரம்  :  புனர்பு+சம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  BSC(CHE)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last