வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 1
First  Previous   1   Next Last
 
B. சங்கர் கணேஸ் பதிவு எண் - 3798 கம்பர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-12-1983
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BSC,MCA,MTECH
வேலை  :  டி.என்.சி.எஸ்.சி(அரசு)
வருமானம்(மாதம்)  :  27000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last