வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 335
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
D. ஸ்ரீதர் /பிரான்சிஸ் பதிவு எண் - 17883 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  -  பெந்தகோஸ்த் கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  25-12-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  EEE (civil)
வேலை  :  சிவில்
வருமானம்(மாதம்)  :  27000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சதிஸ்குமார் சாமிதாஸ் பதிவு எண் - 17881 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  -  எஸ் சி கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  23-04-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  குமிடிபுண்டி
பூர்விகம்  :  திருவள்ளுர்
 
கல்வி தகுதி  :  D.Ted ,MA , BEd
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சதிஸ் பதிவு எண் - 17877 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  -  ஆர் சி கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  03-01-1990
நட்சத்திரம்  :  உத்திரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  கோயபுத்தூர்
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  DME , BE
வேலை  :  சைட் என்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஹிஸ்ரோன் சுரேன்தர் பதிவு எண் - 17875 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  -  மற்றவை
 
பிறந்த தேதி  :  25-06-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.E (CSE)
வேலை  :  புரோடப்ட் சோலுசன்
வருமானம்(மாதம்)  :  40k
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஹிஸ்ரோன் சுரேன்தர் பதிவு எண் - 17873 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-06-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.E (CSE)
வேலை  :  புரோடப்ட் சோலுசன்
வருமானம்(மாதம்)  :  40k
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. தினேஸ் குமார் பதிவு எண் - 17870 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  -  பெந்தகோஸ்த் கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  31-05-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  பெயின்டிங் கான்ரெக்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. அருண் குமார் பதிவு எண் - 17838 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-06-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  B.Com (BL )
வேலை  :  வக்கில்
வருமானம்(மாதம்)  :  35000-40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அன்பன் பதிவு எண் - 17839 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-09-1982
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருவாருர்
பூர்விகம்  :  திருவாருர்
 
கல்வி தகுதி  :  BA ,, D.T (Diblomo textail tecnololy
வேலை  :  மொபைல் சர்வீஸ் சேல்ஸ் சாப்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J . சுதாகர் பதிவு எண் - 17850 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  05-01-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC (Maths)
வேலை  :  பிரின்டிங் பிரஸ் மேனெ[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ராமசந்திரன் பதிவு எண் - 17851 கிறிஸ்தவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-09-1989
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மயிலாடுதுறை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  சலூன் கடை
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last