வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 602
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
J. ரீpனா பிரஸ்சில்லா பதிவு எண் - 17938 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  பெந்தகோஸ்த் கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  06-05-2001
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கள்ளக்குறிச்சி
பூர்விகம்  :  கள்ளக்குறிச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. ரேபெக்கா பதிவு எண் - 17937 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  பெந்தகோஸ்த் கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  26-10-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  வேலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BSC
வேலை  :  நர்ஸ்சிங்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. எஸ்தர் [pயல் பதிவு எண் - 17936 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  சி எஸ் [ கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  29-11-1990
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  மூனாறு
 
கல்வி தகுதி  :  M.sc nurshing
வேலை  :  நர்ஸ்சிங் லெக்சரர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. ரூத் வினோலியா பதிவு எண் - 17934 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  சி எஸ் [ கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  27-08-1989
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  ராணிபேட்
பூர்விகம்  :  ராணிபேட்
 
கல்வி தகுதி  :  M.sc.,B.ed
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சுகண்யா(எ)கிளாரன்ஸ் பதிவு எண் - 17933 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-02-1991
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  ராமநாதபுரம்
பூர்விகம்  :  ஆடன்தனர்கோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  BE ECE
வேலை  :  ஹெச்.ஆர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
Dr.M. லியோனாடப்னி பதிவு எண் - 17932 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  சி எஸ் [ கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  13-03-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோயம்பத்தூர்
பூர்விகம்  :  கோயம்பத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  dentist
வேலை  :  டென்டிஸ்ட்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. தரணி(பிலெஸ்ஸி) பதிவு எண் - 17929 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-03-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  :  ராமநாதபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  B.Tech
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. நி[hந்தா பதிவு எண் - 17928 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  சி எஸ் [ கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  03-06-1990
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  உடுமலைபேட்
 
கல்வி தகுதி  :  MCA.,B.ed
வேலை  :  ஹெச்.ஆர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. ஹைலின் ஸெக்கிம் பதிவு எண் - 17927 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  சி எஸ் [ கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  25-08-2000
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA.,B.ed
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. வித்யா பதிவு எண் - 17926 கிறிஸ்தவர்கள்  -  பெண்  -  பெந்தகோஸ்த் கிறிஸ்டின்
 
பிறந்த தேதி  :  10-03-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last