வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 5
First  Previous   1   Next Last
 
G. ரோன்ரோஸ் பதிவு எண் - 17729 மீனவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  23-10-1984
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  இராமேஸ்வரம்
பூர்விகம்  :  அச்சன்மடம்
 
கல்வி தகுதி  :  MCA.,M.Phil.,B.ed
வேலை  :  அசிஸ்டன்ட் புரோபசர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மோகனபிரியா பதிவு எண் - 5712 மீனவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-12-1991
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  வேலூர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. திவ்யா பதிவு எண் - 5715 மீனவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-03-1996
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  கடலூர்
பூர்விகம்  :  கடலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சண்முகபிரியா பதிவு எண் - 5293 மீனவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-08-1993
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
p. ரம்யா பதிவு எண் - 6582 மீனவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-04-1999
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  ஈரோடு
பூர்விகம்  :  ஈரோடு
 
கல்வி தகுதி  :  bsc cs
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last