வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 9
First  Previous   1   Next Last
 
M. சிவபிராந்த் பதிவு எண் - 5711 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-11-1991
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  கள்ளக்குறிச்சி
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS
வேலை  :  அரசு மருத்துவமணை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. லோகேஸ் பதிவு எண் - 5713 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-02-1990
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  கிரு;ணகிரி
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வசந்தகுமார் பதிவு எண் - 5716 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-05-1989
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. கமல்ரா[; பதிவு எண் - 6580 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-05-1992
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  காஞ்சிபுரம்
பூர்விகம்  :  காஞசிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  b.tech
வேலை  :  இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. பரமேஸ்வரன பதிவு எண் - 6581 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-06-1990
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  பாண்டிசேரி
பூர்விகம்  :  பாண்டிசேரி
 
கல்வி தகுதி  :  be mba
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  12000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. செல்வரா[; பதிவு எண் - 233 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-07-1980
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  :  திருவண்ணாமலை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
D. பாலுசுந்தரம் பதிவு எண் - 245 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-05-1988
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  விழுப்புரம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MA
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ஆனந்த் பதிவு எண் - 254 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-11-1990
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  விழுப்புரம்
பூர்விகம்  :  விழுப்புரம்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவேட்கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சதீஸ்குமார் பதிவு எண் - 10494 மீனவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-06-1980
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  புதுச்சேரி
பூர்விகம்  :  கடலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  டிசைனரிங் ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1   Next Last