வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 225
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
S. ரமே; பதிவு எண் - 14080 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-03-1993
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவெட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. கவுதம் பதிவு எண் - 14592 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-09-1993
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  ராசிபுரம்
பூர்விகம்  :  ராசிபுரம் நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  ME
வேலை  :  அசிஸ்டன் மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. சந்தேர் குமார் பதிவு எண் - 14081 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-02-1991
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BE .( ECE)
வேலை  :  பில்டிங்கன்க்சன் புரோமோட்டர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,00,00
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. யுவரா[; பதிவு எண் - 14593 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-03-1993
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  கோபி
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BCA
வேலை  :  கிளர்க் கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரி
வருமானம்(மாதம்)  :  17,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. இளையபாரதி பதிவு எண் - 14082 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-10-1993
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  நாமக்கல்
பூர்விகம்  :  ராசிபுரம் நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  அசிஸ்டன் மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  :  35,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. சதீ;குமார் பதிவு எண் - 14594 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-04-1989
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  வெள்ளகோவில்;
பூர்விகம்  :  வெள்ளைக்கோவில்
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. பிரகர் பதிவு எண் - 14083 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-12-1980
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BA english, B ed , MLIS
வேலை  :  தனியார் கல்லூர்
வருமானம்(மாதம்)  :  27,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. பிரபு பதிவு எண் - 14595 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-03-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+ராடம்
இருப்பிடம்  :  கோபி
பூர்விகம்  :  திருப்பு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE (Mech)
வேலை  :  போட்டோ ஸ்^டியோ சொந்தம்
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கார்த்திக் பதிவு எண் - 14084 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-04-1995
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை கருவலூர்
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  பிரைவெட் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பாலகுமார் பதிவு எண் - 14596 மருத்துவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-12-1987
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  அருப்புகோட்டை
பூர்விகம்  :  அருப்புகோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  சொந்த கடை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last