வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 530
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
T. அனிதா திருமலைநம்பி பதிவு எண் - 17728 மறவர்கள்  -  பெண்  -  தேவர்கள்
 
பிறந்த தேதி  :  22-06-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோயம்பத்தூர்
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  B.E.,(C.S.E)
வேலை  :  பிராசஸ் அசோசியேட்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. காளீஸ்வரி பதிவு எண் - 427 மறவர்கள்  -  பெண்  -  தேவர்கள்
 
பிறந்த தேதி  :  20-12-1989
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS
வேலை  :  ஈ.எஸ்.ஐ அரசு மருத்துவமணை
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சோபியா பதிவு எண் - 425 மறவர்கள்  -  பெண்  -  தேவர்கள்
 
பிறந்த தேதி  :  08-05-1992
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,BED
வேலை  :  அரசுவேலை(கலெக்டர்)
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. மகாலெட்சுமி பதிவு எண் - 424 மறவர்கள்  -  பெண்  -  தேவர்கள்
 
பிறந்த தேதி  :  09-06-1995
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  [Pவாநகர்
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  Diploma
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. ஸ்டெலின் சுதா பதிவு எண் - 16242 மறவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-02-1988
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  நுங்கம்பாக்கம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  MBA(financial manage ment)
வேலை  :  ஸடேண்டர்டு சாட்டெட் பாங்க்
வருமானம்(மாதம்)  :  6 lakh per annual
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சோபியா பதிவு எண் - 13270 மறவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-02-1995
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC BED
வேலை  :  உண்டு
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. நேஹா பதிவு எண் - 2048 மறவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-02-1995
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  B.Arch
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. காமாட்சி பதிவு எண் - 2049 மறவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-03-1997
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சரவணலெட்சுமி பதிவு எண் - 1794 மறவர்கள்  -  பெண்  -  செம்மநாட்டுமறவர்
 
பிறந்த தேதி  :  30-08-1987
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  நெல்லை
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC.,MA.,M.phil
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. கனிமொழி பதிவு எண் - 2050 மறவர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-03-1986
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  B.Sc BL
வேலை  :  அட்வகேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  60,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last