வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 69
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
N. ராN[ஸ்கண்ணன் பதிவு எண் - 967 மறவர்கள்  -  ஆண்  -  தேவர்கள்
 
பிறந்த தேதி  :  04-07-1987
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  காக்$ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BBE
வேலை  :  மெடிக்கல்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. அருண்குமார் பதிவு எண் - 871 மறவர்கள்  -  ஆண்  -  செம்மநாட்டுமறவர்
 
பிறந்த தேதி  :  06-09-1989
நட்சத்திரம்  :  விசாகம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BA
வேலை  :  டிராவல்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. சிங்கரா[; பதிவு எண் - 13058 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-03-1991
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  கோவில்பட்டி
பூர்விகம்  :  ஏழாயிரம்பன்ணை-கோவில்பட்டி
 
கல்வி தகுதி  :  DME BE
வேலை  :  [Pனியர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  35000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. விக்ரமவேலன் பதிவு எண் - 12036 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-04-1993
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  தூத்துக்குடி
பூர்விகம்  :  தூத்தக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  dip in b.tech mech
வேலை  :  டிசைன் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  60000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கார்த்திக்குமார் பதிவு எண் - 6663 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-11-1981
நட்சத்திரம்  :  மூலம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  9
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. வனரா[; பதிவு எண் - 6665 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  19-11-1990
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  பிஸ்னஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  70000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. வெற்றிச்செல்வன் பதிவு எண் - 4884 மறவர்கள்  -  ஆண்  -  கொண்டையன்கோட்டமறவர்
 
பிறந்த தேதி  :  12-09-1988
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  தேனி
பூர்விகம்  :  தேனி
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH(it)
வேலை  :  மத்திய அரசு
வருமானம்(மாதம்)  :  45000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ரா[;பாரத் பதிவு எண் - 798 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-08-1987
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  10th
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. கலைசெல்வி பதிவு எண் - 3359 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-01-1985
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. தமிழ்செல்வி பதிவு எண் - 3361 மறவர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-04-1990
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MA B.Ed
வேலை  :  ஆசிரியர்-பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last