வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 282
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
R. சோனியா பதிவு எண் - 8704 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-04-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  புதுக்கோட்டை
பூர்விகம்  :  புதுக்கோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  msc b ed
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. n[யராணி பதிவு எண் - 8705 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-03-1990
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  ராமநாதபுரம்
பூர்விகம்  :  ராமநாதபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  12
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. பிருந்தா பதிவு எண் - 8706 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  31-08-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  தூத்துக்குடி
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  mba
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. அனிதாமேரி பதிவு எண் - 8451 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-07-1984
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  bsc msc
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  9000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ஹெப்சி பதிவு எண் - 8707 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  06-08-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  mba
வேலை  :  அக்கவுன்டென்ட்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. எஸ்தர் ராணி பதிவு எண் - 8452 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-03-1977
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  :  சேலம்
 
கல்வி தகுதி  :  ma b ed
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  40000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
E. பிரின்ஸி பதிவு எண் - 8708 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-06-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருநெல்வேலி
பூர்விகம்  :  திருநெல்வேலி
 
கல்வி தகுதி  :  msc b ed m.phil
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. n[ஸி மோனா பதிவு எண் - 8453 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-12-1983
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  b ed msc
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. புவனேஸ்வரி எஸ்தர் பதிவு எண் - 8709 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-12-1987
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  காஞ்சிபுரம்
பூர்விகம்  :  காஞ்சிபுரம்
 
கல்வி தகுதி  :  bsc b ed
வேலை  :  பில்லிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  13000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. ஆரோக்கிவி[யபிரியா பதிவு எண் - 8454 மணியகாரர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  06-09-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கும்பகோணம்
பூர்விகம்  :  கும்பகோணம்
 
கல்வி தகுதி  :  bsc
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  5000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last