வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 235
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
J. N[hசப் வசந்த் வி[ய் பதிவு எண் - 9216 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-06-1980
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  மரைமலைநகர்
பூர்விகம்  :  மரைமலைநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  not mrntion
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
Y. சுரேஸ்பாபு பதிவு எண் - 9217 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-11-1978
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  be me
வேலை  :  டிசைன் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. ஞாணகுமார் பதிவு எண் - 9218 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-04-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  dme
வேலை  :  சூப்பர்வைசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10500
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
L. கிரிஸ்டோ/பர் பதிவு எண் - 9219 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  12-01-1985
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  mca
வேலை  :  மெடி;க்கல் எடிட்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. சுகேஸ் அல்ட்ரின் பதிவு எண் - 9220 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-02-1984
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  msc b ed mba
வேலை  :  சேல்ஸ் எக்ஸ்கியு+ட்டிவ்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. அண்பழகன் பதிவு எண் - 9221 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-11-1977
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  8
வேலை  :  சொந்த தொழில்
வருமானம்(மாதம்)  :  12000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சந்தோஸ்குமார் பதிவு எண் - 9222 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-06-1986
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கும்மிடிபு+ண்டி
பூர்விகம்  :  கும்மிடிபு+ண்டி
 
கல்வி தகுதி  :  be eee
வேலை  :  சாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  65000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கவின் பதிவு எண் - 9223 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-05-1984
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  b.com
வேலை  :  சொந்த தொழில்
வருமானம்(மாதம்)  :  1 lakh
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. சந்தோஸ்குமார் பதிவு எண் - 9224 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-06-1981
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  வடபழனி
பூர்விகம்  :  வடபழனி
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  20000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. மனோ[; சத்ராக் பதிவு எண் - 9225 மணியகாரர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  06-04-1990
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  10
வேலை  :  சொந்த ஸ்டுடியோ
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last