வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 45
First  Previous   1 2 3 4 5   Next Last
 
S. கார்த்திக் பதிவு எண் - 15882 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-12-1994
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  பனங்காட்^ர் கவுந்தப்பாடி
பூர்விகம்  :  கவுந்தப்பாடி
 
கல்வி தகுதி  :  B.E.,(CSE)
வேலை  :  சாப்ட்வேர் என்[pனியர் சென்னை
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. சுந்தரமூர்த்தி பதிவு எண் - 15889 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-08-1996
நட்சத்திரம்  :  உத்திரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மங்களபுரம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BA.,(Eng)
வேலை  :  துணை உதவியாளர் சோசியல் வெள்பர்
வருமானம்(மாதம்)  :  25,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. முத்து பதிவு எண் - 2599 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-12-1990
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  B.SC(cs)
வேலை  :  மார்க்கெட்டிண்ங்
வருமானம்(மாதம்)  :  26,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. அருண்குமார் பதிவு எண் - 16179 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  02-08-1996
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  கோயம்பத்தூர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  10TH
வேலை  :  லோடிங்
வருமானம்(மாதம்)  :  45000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. நதியரசு பதிவு எண் - 15930 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-01-1993
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  ஆவாரங்காட்டுPர் கவுந்தப்பாடி
பூர்விகம்  :  கவுந்தப்பாடி
 
கல்வி தகுதி  :  M.SC
வேலை  :  ஆயில் கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  25000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. n[யராம் பதிவு எண் - 16192 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-10-1992
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  மீரா அலைஸ் குரும்பபாளையம்
பூர்விகம்  :  கோயம்பத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  10 th
வேலை  :  டிரைவர்;
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சுபர் பதிவு எண் - 15939 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-12-1996
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  காளிகுளம் அண்ணாநகர்
பூர்விகம்  :  காளிகுளம் அண்ணாநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  12 TH
வேலை  :  கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  10,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I. மதன் பதிவு எண் - 7492 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  17-05-1989
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. லோகநாதன் பதிவு எண் - 15940 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-11-1994
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  பவானி
பூர்விகம்  :  பவானி
 
கல்வி தகுதி  : 
வேலை  :  கம்பெனி
வருமானம்(மாதம்)  :  15,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. கதீரேசன் பதிவு எண் - 15941 அருந்ததியர்கள்  -  ஆண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-03-1996
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  ஓடந்துறை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  ITI
வேலை  :  கேமரா மாட்டுபவர்
வருமானம்(மாதம்)  :  21000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5   Next Last