வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 429
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
B. புவானி பதிவு எண் - 17627 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-05-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  MBA
வேலை  :  சாப்ட்வேர்
வருமானம்(மாதம்)  :  50,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சுவாதி பதிவு எண் - 16949 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-12-1998
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  -
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM(CA) - INTER
வேலை  :  சேல்ஸ் எக்சிக்யுட்டிவ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பால n[யந்தி பதிவு எண் - 16941 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-06-1998
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  திருப்பு+ர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ஸ்வாதி பதிவு எண் - 16940 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-11-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BE.,,., ME(CSE)
வேலை  :  -
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. ரம்யா பதிவு எண் - 16939 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  26-06-2000
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BCA ., MBA
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சாய்பிராசந்தி பதிவு எண் - 16931 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  29-04-1999
நட்சத்திரம்  :  சித்திரை
இருப்பிடம்  :  திருவண்ணாமலை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.TECH (IT)
வேலை  :  சிஸ்டக் சொல்யு+ஸன்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மீனாட்சி பதிவு எண் - 16903 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-01-1995
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.E CSE
வேலை  :  சாப்ட்வேர் என்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  5,00,000 lakhs per Annum
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ஸ்ரீநிதி பதிவு எண் - 16902 செட்டியார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-10-1996
நட்சத்திரம்  :  மிருகசீரிடம்
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  B.D.S
வேலை  :  பல் மருத்துவர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. பத்மாவதி பதிவு எண் - 2817 செட்டியார்கள்  -  பெண்  -  நாட்டுக்கோட்டைசெட்டியார்
 
பிறந்த தேதி  :  15-12-1981
நட்சத்திரம்  :  ஆயில்யம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,MPHIL
வேலை  :  பிரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. கீதாபிரியா பதிவு எண் - 2818 செட்டியார்கள்  -  பெண்  -  வெள்ளாளசெட்டியார்
 
பிறந்த தேதி  :  09-08-1979
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  நாமக்கல்
பூர்விகம்  :  நாமக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,MPHIL
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Nil
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last