வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 32
First  Previous   1 2 3 4   Next Last
 
a. சு[pதா பதிவு எண் - 6675 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-05-1987
நட்சத்திரம்  :  பரணி
இருப்பிடம்  :  சிவகாசி
பூர்விகம்  :  சிவகாசி
 
கல்வி தகுதி  :  msc m.phil
வேலை  :  இன்[pனியர் காலே[;
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
k. அபிராமி பதிவு எண் - 6676 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  18-07-1988
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  சிவகாசி
பூர்விகம்  :  சிவகாசி
 
கல்வி தகுதி  :  bca msc mba
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. சந்தியா பதிவு எண் - 6678 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  30-12-1992
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  b.tech
வேலை  :  சாபட்வேர்
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. கவிதா பதிவு எண் - 6679 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-05-1990
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  :  விருதுநகர்
 
கல்வி தகுதி  :  me
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. நந்தினி பதிவு எண் - 6682 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-11-1991
நட்சத்திரம்  :  மகம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  m.tech
வேலை  :  இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  45000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. சர்மி பதிவு எண் - 6687 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  15-07-1992
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  be m.tech
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. பேபிகாவ்யா பதிவு எண் - 288 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-05-1980
நட்சத்திரம்  :  அஸ்தம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  BSC (Nursing)
வேலை  :  ராமகிருஸணா மருத்துவமனை செவிலியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ராN[ஸ்வரி பதிவு எண் - 6688 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-03-1995
நட்சத்திரம்  :  சதயம்
இருப்பிடம்  :  புதுக்கோட்டை
பூர்விகம்  :  புதுகோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  be
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. வினோதினி பதிவு எண் - 6689 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  08-09-1993
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  bsc
வேலை  :  ப்ரைவேட்
வருமானம்(மாதம்)  :  5000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. வைஸ்ணவி பதிவு எண் - 6690 ரெட்டியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-08-1984
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  msc
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4   Next Last