வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 17
First  Previous   1 2   Next Last
 
J. கங்கா பதிவு எண் - 1029 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-03-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  கோவை
 
கல்வி தகுதி  :  BSC Computerscience
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. சுதா பதிவு எண் - 3088 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-03-1979
நட்சத்திரம்  :  திருவாதிரை
இருப்பிடம்  :  தஞ்சாவு+ர்
பூர்விகம்  :  பட்டுக்கோட்டை
 
கல்வி தகுதி  :  BBA
வேலை  :  சொந்த பியு+ட்டிபார்லர்
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. காயத்ரி பதிவு எண் - 17178 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-06-1996
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  diplomo
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. சாந்தி பதிவு எண் - 3364 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-01-1973
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  கரூர்
பூர்விகம்  :  கரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  12th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. சின்னம்மாள் பதிவு எண் - 15653 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-01-1990
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  விருதுநகர்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  கம்பு+ட்டர் சென்டர்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
T. குறிஞ்சிமலர்விழி பதிவு எண் - 3132 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-08-1983
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  தேனி
பூர்விகம்  :  தேனி
 
கல்வி தகுதி  :  Below 10th
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. மீனா பதிவு எண் - 7742 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  20-07-1993
நட்சத்திரம்  :  பு+சம்
இருப்பிடம்  :  திண்டுக்கல்
பூர்விகம்  :  திண்டுக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,
வேலை  :  அக்கவுண்டன்
வருமானம்(மாதம்)  :  15000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. இளவரசி பதிவு எண் - 11842 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-09-1980
நட்சத்திரம்  :  கார்த்திகை
இருப்பிடம்  :  ஆத்தூர்
பூர்விகம்  :  ஆத்தூர்
 
கல்வி தகுதி  :  b.lit
வேலை  :  ஆசிரியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P. யமுனா பதிவு எண் - 11075 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-07-1985
நட்சத்திரம்  :  கேட்டை
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  m.com
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  not mention
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. வன[h பதிவு எண் - 4174 வண்ணார்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-10-1994
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  தூத்துக்குடி
பூர்விகம்  :  தூத்துக்குடி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2   Next Last