வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 277
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
M. வீபர்ஹெமிலா பதிவு எண் - 17924 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  27-06-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  M.Phil
வேலை  :  புரோப்பசர்
வருமானம்(மாதம்)  :  12,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
I.J. நிர்மலா சு[pதா பதிவு எண் - 17923 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  01-03-1992
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திண்டுக்கல்
 
கல்வி தகுதி  :  MBBS.,MD
வேலை  :  அசிஸ்ட்டன்ட் புரோபசர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. சோபியா அமலா கிருஸ் பதிவு எண் - 17911 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-09-1995
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE) MBA
வேலை  :  இன்சினியர் டி[pஎஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  55,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. டயானா பதிவு எண் - 17893 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  14-08-2000
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  சென்னை
 
கல்வி தகுதி  :  diplomo in nurshing
வேலை  :  நர்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
J. n[னிபர்n[யசெல்வி பதிவு எண் - 17891 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-07-1996
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  சென்னை
பூர்விகம்  :  நாகபட்டினம்
 
கல்வி தகுதி  :  BED
வேலை  :  டிச்சர்
வருமானம்(மாதம்)  :  20,000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
A. டோனீ புவர்னகாஸ் மேரி பதிவு எண் - 17632 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  13-06-1994
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  :  கருர்
பூர்விகம்  :  கருர்
 
கல்வி தகுதி  :  B.COM(CA) ,MBA
வேலை  :  வங்கி
வருமானம்(மாதம்)  :  50000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ஸாலினி பதிவு எண் - 17089 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  09-11-1997
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  :  -
 
கல்வி தகுதி  :  B.E(ECE)
வேலை  :  -
வருமானம்(மாதம்)  :  -
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
N. மோகனபிரியா பதிவு எண் - 16907 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  07-02-1996
நட்சத்திரம்  :  பு+ரம்
இருப்பிடம்  :  சேலம்
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  M.Tech (Bio- Tech)
வேலை  :  மேனே[ர்
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. ஞானN[hதி பதிவு எண் - 16388 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  11-12-1998
நட்சத்திரம்  : 
இருப்பிடம்  : 
பூர்விகம்  : 
 
கல்வி தகுதி  :  Dip in NURSING
வேலை  : 
வருமானம்(மாதம்)  : 
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. பாரதிபானுபிரியா பதிவு எண் - 3072 வண்ணியர்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  05-07-1984
நட்சத்திரம்  :  உத்திரம்
இருப்பிடம்  :  பாண்டிச்சேரி
பூர்விகம்  :  குறிப்பிடவில்லை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  300000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last