வெற்றி கதைகள் >> எங்கள் மையத்தின் மூலமாக முடிந்த திருமணங்கள்
வயது  : 
 முதல்   வரை
 |  இனம்  :   |  கல்வி தகுதி  :   
 
மொத்த வரன்கள் - 88
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last
 
K. திவ்யபிரியா பதிவு எண் - 3670 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  04-07-1996
நட்சத்திரம்  :  அவிட்டம்
இருப்பிடம்  :  கோவை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  சிடிஎஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  335000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
P.P.K. சிந்து பதிவு எண் - 3671 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  22-09-1994
நட்சத்திரம்  :  ரேவதி
இருப்பிடம்  :  காரைக்கால்
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH,MBA
வேலை  :  துனைமேளாளர்(ஆக்சிஸ் பேங்க்)
வருமானம்(மாதம்)  :  26000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
B. கனக கார்த்திகாதேவி பதிவு எண் - 3672 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  24-01-1993
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  காரைக்கால்
பூர்விகம்  :  தஞ்சாவு+ர்
 
கல்வி தகுதி  :  BTECH(ECE)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. பகவதி பதிவு எண் - 3673 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  05-05-1991
நட்சத்திரம்  :  உத்திராடம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MCOM
வேலை  :  ஸ்ரீராம் சிட்டி யுனியன் பினான்ஸ்
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
S. சுபஸ்ரீ பதிவு எண் - 3674 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  05-06-1995
நட்சத்திரம்  :  அனும்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  MSC(cs)
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
R. ரம்யா பதிவு எண் - 3675 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  28-08-1999
நட்சத்திரம்  :  பு+ரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BCA
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
K. திவ்யா பதிவு எண் - 3676 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  25-01-1990
நட்சத்திரம்  :  உத்திரட்டாதி
இருப்பிடம்  :  மதுரை
பூர்விகம்  :  மதுரை
 
கல்வி தகுதி  :  BE(ECE)
வேலை  :  நாப்ட்வேர் இன்[pனியர்
வருமானம்(மாதம்)  :  350000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
V. அபிராமி பதிவு எண் - 3677 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  21-11-1995
நட்சத்திரம்  :  சுவாதி
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BE
வேலை  :  விப்ரோ
வருமானம்(மாதம்)  :  30000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
G. கிருத்திகா பதிவு எண் - 3678 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  10-02-1994
நட்சத்திரம்  :  திருவோணம்
இருப்பிடம்  :  திருச்சி
பூர்விகம்  :  திருச்சி
 
கல்வி தகுதி  :  BCOM
வேலை  :  ஆடிட்டிங்(தனியார்)
வருமானம்(மாதம்)  :  10000
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
M. வினுபாரதி பதிவு எண் - 3679 ரா[pக்கள்  -  பெண்  - 
 
பிறந்த தேதி  :  03-11-1993
நட்சத்திரம்  :  ரோகிணி
இருப்பிடம்  :  சிவகங்கை
பூர்விகம்  :  திருவாரூர்
 
கல்வி தகுதி  :  MSC,MPHIL
வேலை  :  குறிப்பிடவில்லை
வருமானம்(மாதம்)  :  Fwpg;gpltpy;iy
பணிபுரியுமிடம்  : 
 
போட்டோ , ஜாதகம் மற்றும் தொலைபேசி விபரங்களை பார்க்க
 
 
 
First  Previous   1 2 3 4 5 6   Next Last